Integrationsplattformen 2Connect

Vår unika kompetens av att skapa uppkoppling, smart styrning och säker kommunikation till fastighetens alla enheter gör att vi kan erbjuda oändliga möjligheter till integration mellan fastighetsteknisk utrustning och befintliga IT system.
Läs mer om våra tjänster

Vi är Free2move

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar fastighetsförvaltning. Vår mission är att skapa responsiva och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling med smart styrning och förnybar energi. Free2Move förenar människor och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar. Free2Moves leveranser minskar kundens leverantörsberoende och minimerar miljöpåverkan. Våra tjänster anpassas efter kundens behov. Här är några delar som ingår i FLEX, AUTO, OPTI och SPECIAL.
Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information