Vår 2Connect™ lösning, Free2Move Blue V1 R3, har certifierats “ready for IBM Watson IoT”, vilket förenklar digital transformation för företag och organisationer. Sedan tidigare är våra 2Connect™ produkter tillgängliga som noder i Node-RED, ett visuellt...

läs mer