Plattformen 2Connect

2Connect är en märkesoberoende fastighetsplattform och kärnan i allt vi gör. Plattformen är designad utifrån en fastighetsförvaltares vardag genom att utföra det arbetet fast digitalt.

Detta görs genom att koppla ihop all teknik i fastigheten, från verkstadsgolvet till den översta våningen. Samla in viktiga data, från givare till molnet, till det fysiska utförandet på plats.

Klimatchecken

Klimatchecken är vårt bidrag till fastighetssektorn att genom riktade analyser snabbt få en inblick i vad som kan effektiviseras i en fastighet. Vi går igenom allt från hur fastigheten idag driftas till att identifiera energitjuvar. Fastighetsägaren får efter analysen ett nyckelfärdigt förslag för hur effektivisering och besparingar kan uppnås.

Våra guider

Nyheter och Inlägg